Dags att omdefiniera
begreppet ”radhus”

Östanå Slotts två flygelbyggnader är faktiskt hela 64 år äldre än den nyklassicistiska huvudbyggnaden från 1794. De minutiöst renoverade flyglarna pryder sin plats framför slottet och omges av en grusad gårdsplan, park och trädgårdar.

Nyputsade fasader

Efter en omfattande restaurering med traditionella metoder är flyglarna varsamt återskapade till ett modernt radhusliknande boende med många bevarade originaldelar och en atmosfär man helt enkelt inte hittar så ofta på bostadsmarknaden.

De två flygelbyggnaderna uppfördes ursprungligen med fasader av rödmålat liggtimmer, som sedan putsades. Träfasaderna har renoverats med hjälp av specialister från Skansen och den reveterade fasaden har fått ny puts i ljus kulör som kompletteras med räcken, fönsterfoder och fönsterluckor i ljusgult och grått. Inget har lämnats åt slumpen.

Egna ingångar

Varje flygelbyggnad hade ursprungligen bara en centralt placerad entré mot gårdsplanen.

Vid ombyggnaden till tre lägenheter i varje byggnad har nu varje lägenhet fått en egen entré, där de två ytterst placerade har en något underordnad roll för att harmoniskt smälta in i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Dessutom har varje lägenhet fått ytterligare en ytterdörr. På baksidan var det nämligen bara fönster tidigare, men där har varje lägenhet nu fått en utgång mot trädgårdsterrassen.

Dessa varsamt gjorda uppdateringar med entréer åt båda håll har i samråd med byggnadsantikvarie Anna Krus genomförts på ett sätt som gett samtliga lägenheter i flygelbyggnaderna ett verkligt lyft.

Välkommen in – och minst lika välkommen ut i det gröna för att insupa atmosfären från slottsomgivningarna.